WYSTAWA JUŻ GOTOWA!

Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri formalnie powstało 31.03.2008 roku, jednak działalność osób stowarzyszonych i zaprzyjaźnionych rozpoczęła się w roku 2005, kiedy odsłanialiśmy Tablicę poświęconą naszej Rodaczce oraz otwieraliśmy Izbę Pamięci.

Nasze zbiory związane z życiem i rozwojem artystycznym Poli Negri gromadzimy nieprzerwanie od 6 lat i w przypadku większości eksponatów, pozyskują je członkowie naszego Towarzystwa. Jednocześnie jesteśmy wdzięczni za materiały, które trafiają do nas od osób systematycznie współpracujących z Izbą, instytucji oraz członków rodziny.
Wśród najcenniejszych dzisiaj pamiątek znajduje się fotografia z oryginalnym podpisem gwiazdy, oryginalne plakaty i programy filmowe, dokumenty, listy. Przeglądając Tygodniki KINO z lat 20. i 30. XX wieku można zapoznać się z informacjami z „pierwszej ręki” czytając wywiady z Polą Negri i jej impresariatem, reportaże z planów filmowych czy ciekawostki z życia ówczesnych celebrytów.

W bogatej galerii zdjęć uwagę zwraca nie tylko uroda gwiazdy, ale przede wszystkim różnorodność kreacji scenicznych i filmowych, które miały duży wpływ na kształtowanie kierunku i rozwoju kinematografii w tamtych czasach.

Część pamiątek i eksponatów jest wystawiona w lipnowskim Kinie „Nawojka”, a pozostałe są dostępne w siedzibie naszego stowarzyszenia. Teraz, dzięki Filmotece Narodowej  możemy również zaprosić Państwa do obejrzenia wystawy wirtualnej, z czego Pola Negri, gwiazda światowego kina, wizjonerka, byłaby dumna i spełniona.
„Powstaną ogromne gmachy, w których zbierane będą archiwa filmowe i w tych monumentalnych świątyniach znajdą się najcenniejsze skarby myśli ludzkiej”. Cyt. Pola Negri „Życie i marzenie w kinie” (1926).