Zarząd

Bożena Piotrowska – Prezes
Wanda Mróz – Wiceprezes
Grażyna Kliś – Skarbnik
Anna Grządzielewska – Sekretarz
Barbara Kania – Członek Zarządu