Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri
16. Przegląd Twórczości Filmowej

"POLA I INNI"