Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri
15. Przegląd Twórczości Filmowej

"POLA I INNI"