Lipnowskie Towarzystwo Kulturalne im. Poli Negri
17. Przegląd Twórczości Filmowej

"POLA I INNI"