POLA NEGRI W TWÓRCZOŚCI PAWŁA ŁYJAKA

dr Paweł Łyjak (urodził się we Włocławku).
Grafik, malarz, autor obiektów i instalacji, zainteresowany eksploracją i łączeniem w swej twórczości różnego rodzaju technik artystycznego działania od obszarów tradycyjnych po cyfrowe. Uczestnik wielu wystaw artystycznych nagrodzony za swoją działalność twórczą w wielu konkursach.
Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół kwestii projektowania litery i jej wykorzystania w działaniach grafiki projektowej, w tym plakacie. Ze studentami chętnie podejmuje tematy związane z doświadczaniem własnego „ja” proponując im na zajęciach cykle projektowych działań autoportretowych.
Na kierunku Grafika Społecznej Akademii Nauk w Warszawie prowadzi Pracownię Liternictwa i Typografii oraz Pracownię Plakatu.
Jego inspiracje Polą Negri zaowocowały powstaniem obrazów na płótnie w technice mieszanej.