POLA NEGRI POWITAŁA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

31 stycznia gościliśmy w Lipnie Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który przyjechał do nas pociągiem z Torunia. Na Dworcu PKP wręczyliśmy mu kopię zdjęcia z 1923 roku, kiedy Pola Negri witała w Los Angeles gen. Józefa Hallera. Jak przystało na Miasto Poli Negri i ROK 2022, ceremonia powitania Marszałka miała uroczysty charakter, z filmowymi i historycznymi akcentami. Marszałek w swoich słowach, jakie skierował do mieszkańców Lipna, podkreślił zasługi Poli Negri dla rozwoju światowej kinematografii, a także znaczenie kulturotwórczej działalności naszego stowarzyszenia na rzecz całego regionu.