NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

17 czerwca 2010 roku nasze stowarzyszenie otrzymało Nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w III edycji Konkursu „Rodzynki z Pozarządówki” za najlepszą inicjatywę społeczną regionu w 2009 roku.

3. Przegląd Twórczości Filmowej „Pola i inni” został oceniony najwyżej przez konkursową kapitułę i otrzymał 26,1 pkt. na 30 możliwych.

Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Ośrodku Chopinowskim w Szafarni, gdzie przedstawiciele 13 wyróżnionych organizacji pozarządowych wysłuchali wirtuozerskiego koncertu fortepianowego. Przyjęcie na pałacowym tarasie dopełniło całości i tak natchnieni pozytywną energią mogliśmy wrócić do rzeczywistości.

To szczególne wyróżnienie dało nam dużo radości i satysfakcji. Mamy poczucie spełnienia i świadomość, że realizacja założonych przez nas celów ma sens.

Nagrody zobowiązują. Na pewno do utrzymania osiągniętego poziomu artystycznego, mobilizują do ciągłego rozwoju i kreatywności, dodają skrzydeł.

Dziękujemy za zaufanie i finansowe wsparcie Urzędowi Marszałkowskiemu w Toruniu, lokalnym samorządom, sponsorom, ludziom dobrej woli, mieszkańcom Lipna.

Festiwal integruje nie tylko różne środowiska, ale łączy pokolenia, odkrywa tajemnice przeszłości, daje płaszczyznę ekspresji, dzięki czemu każdy może mieć wpływ na jego kształt i program. W naszej działalności propagujemy kulturę filmową, publikujemy, poszukujemy, uzupełniamy zbiory historyczne związane z rozwojem kinematografii, uczestniczymy w imprezach zewnętrznych, spotykamy się ze studentami. Wszystko to sprzyja promocji miasta i regionu.

Praca w stowarzyszeniu jest działalnością społeczną wynikającą przede wszystkim z pasji, ale wymaga od nas ogromnej determinacji i poświęcenia, wielu wyrzeczeń, hartu ducha, odporności psychicznej, świadomości ponoszenia kosztów finansowych i dużej odpowiedzialności. Praca w stowarzyszeniu to szkoła życia, ogromne doświadczenie i sprawdzian naszych możliwości.
Ale jest też rewers. Przyjemności !!! Tak, jak dzisiaj w Szafarni.