NA UROCZYSTOŚCI WSPIERAJĄCEJ WETERANÓW

4 lipca 2012 roku w Ciechocinku odbyła się wyjątkowa uroczystość wspierająca weteranów poszkodowanych w misjach poza granicami kraju. Nowe skrzydło 22. Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego otworzył Prezydent RP Bronisław Komorowski, który wziął także udział w koncercie Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego w Muszli Koncertowej Parku Zdrojowego. W ramach kampanii promocyjnej „Nikt nie zostaje” można było obejrzeć m.in. wystawy „Wojsko Polskie w misjach międzynarodowych”, „Siły zbrojne w misji stabilizacyjnej ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu” oraz zasilić konto weteranów podczas aukcji prac plastycznych. Przewodniczącej Delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, Poseł Jadwidze Zakrzewskiej wręczyliśmy folder „Być jak Pola Negri”, a na ręce Dyrekcji Szpitala przekazaliśmy kilka zdjęć i portretów naszej gwiazdy.